Amaestrament

El igualament de claus és la modificació mecànica que es fabrica a les bombetes dels panys o bé en aquestes per tal que es pugui obrir un conjunt de portes jeràrquicament a través de les claus ensinistrades. A les claus del pany o el bombí en qüestió que es a ensinistrar se li assignen prèviament una determinada porta o portes, que són les que es permetrà obrir. D'aquesta manera hi ha la "clau gran mestra", "clau mestra", "clau d'usuari" o "clau simple".

Abans de la fabricació del amaestrament el client ha de reunir-se amb un tècnic de la serralleria per dissenyar el "pla de ensinistrament", en aquest es dissenyen els conjunts d'obertura i les autoritzacions que tindrà cada conjunt assignat, passant des de la clau gran mestra que és la que va a obrir totes i cadascuna de les portes fins a arribar a la clau simple que només obrirà una porta.

 
 
parallax background